Inkluderad autismverksamhet

Inkluderad autismverksamhet

Lorensborgsskolan är en centralt belägen F-6 skola i Malmö med cirka 350 elever. Skolan är indelad i tre arbetslag F-1, 2-3 och 4-6. Lorensborgsskolan arbetar för att implementera visionen ”Alla barn är allas barn”.

På skolan finns en autismverksamhet som kallas för ”Solen” som är integrerad i skolverksamheten. På Solen går i dagsläget 10 st. elever. Eleverna är fördelade i följande årskurser:

·        År 2: 2 st. elever

·        År 3: 2 st. elever

·        År 4: 4 st. elever

·        År 5: 2 st. elever

Eleverna är indelade i två mindre grupper. De yngre eleverna som går år 2-3 är en grupp och de äldre eleverna som går år 4-5 på är en grupp. Dessa två grupper har tillgång till var sitt grupprum där eleverna startar skoldagen varje dag kl. 8:00 och får sitt individuella dagsschema. Eleverna har även möjlighet att gå till sitt grupprum under dagen tillsammans med personal från Solen. Varje skoldag avslutas också på Solen då eleverna har möjlighet till att bl.a. få läxhjälp. Personalen skriver även i elevernas kontaktbok dagligen för att ha en god relation och ett gott samarbete med elevernas föräldrar. Eleverna i de båda grupperna träffas varje fredag då de har Elevens val och de går även på samma fritidshem.

 

I dagsläget arbetar en lärare och en barnskötare med de fyra eleverna som går i år 2-3. I år 4-5 arbetar en lärare och två barnskötare. Barnskötarna som arbetar med eleverna under skoldagen finns även med under eftermiddagarna i fritidsverksamheten. Fritidshemsverksamheten bedriver sin verksamhet i samma lokaler som skolverksamheten.

 

All personal på Solen har stor kunskap och förståelse för vad autism innebär. En stor del av vår undervisning handlar om att förklara, stötta och uppmuntra våra elever. Vi arbetar alltid utifrån ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt utifrån våra kunskaper kring autism.

 

Samtliga elever läser enligt grundskolans kursplaner och mål (Lgr 11). Därutöver ger vi eleverna möjlighet att utveckla sin sociala förmåga. Vi lägger även fokus på att öka varje elevs självmedvetenhet om sin funktionsnedsättning för att de ska få de bästa förutsättningarna till ett så självständigt liv som möjligt.

 

Vår autismverksamhet Solen är stadsdelsövergripande vilket innebär att elever från alla Malmös stadsdelar är välkomna att ansöka om en plats hos oss. Har ni några frågor angående vår autismverksamhet är ni välkomna att höra av er!

Mobilnummer till Solen: 0709-10 33 12.

Med vänliga hälsningar

Solens personal

 


Comments