Inskrivning/Utskrivning fritidshem


Rutiner kring inskrivning av barn på fritidshemmet som börjar på skolan under terminens gång

 

 1. Marie Nyberg kontaktar ansvarig på respektive avdelning(fritidspedagog Stefan Broman år F-3 och fritidspedagog Bodil Dahlman år 4-6) då vårdnadshavare är på skolan för att skriva in barnet/barnen på skolan.
 2. Om barnet tillhör F-3 så förs en dialog mellan Stefan Broman och Emilia Nilsson angående om barnet ska börja på hajen eller lagunen.
 3. Ansvarig på aktuell avdelning bokar in ett möte med vårdnadshavare innan aktuellt datum för skolstart för att kunna tillgodose plats på fritidshemmet i samband med skolstart.
 4. Ansvarig på aktuell avdelning har med sig relevant dokumentation till mötet(inskrivningspapper, schema, inkomstuppgifter m.m).
 5. Samtlig dokumentation sparas på respektive avdelning förutom inskrivningspappret.
 6. Inskrivningspappret lämnas till skolassistent Marie Nyberg som kontrollerar om skuld föreligger.
 7. Barnet skrivs in.
 8. Registrerade inskrivningspapper sparas på respektive avdelning.

 

Plats Upphör

 

 1. Uppsägningsblankett lämnas ut av aktuell avdelning och skrivs på av samtliga vårdnadshavare(2 månaders uppsägningstid).
 2. Aktuell avdelning tar emot ifylld blankett.
 3. Blanketten lämnas till skolassistent Marie Nyberg för registrering och arkivering.
 4. Aktuell avdelning gör en notering om när barnet slutar och har fortlöpande kontroll över vilka barn som är inskrivna.
Comments